Meedoen

Wilt u bijdragen aan de groei van deze site en hebt u 1 of meerdere Leerdam Unica in uw bezit? Dan kunt u (kostenloos) meedoen door tekst- en fotomateriaal hiervan te mailen naar:

Paul Spannenberg

Ik zorg ervoor dat de informatie zo spoedig mogelijk wordt toegevoegd aan de site. Voor het welslagen van de site is het van belang dat zoveel mogelijk materiaal wordt verzameld.

Materiaal

U kunt alleen foto's mailen van het type JPG (JPEG). Bij voorkeur beelden van ongeveer 800pixels hoog of breed in een kwaliteit van 60 (%).

Voor de duidelijkheid heeft elke foto de titel die overeenkomt met de de jaarletter(s) en nummering van het stuk, bv. AM1232LL.jpg, 421.jpg of 83286.jpg. Met deze notatie is het mij direct duidelijk om welk stuk het gaat.

Zet op een foto maar 1 stuk en lever per stuk maar 1 foto in.

Daarnaast geeft u in de mail de informatie met betrekking tot de ontwerper, de afmetingen en een mogelijke literatuurverwijzing of een korte opmerking (70 tekens). Een verwijzing alleen vermelden als het stuk daadwerkelijk vermeld staat in een boek of tentoonstellingscatalogus. Veilingcatalogi en tijdschriften worden hier niet toe gerekend. De informatie kan er als volgt uitzien:

MA1048: F. Meydam, hoog 27cm, breed 7cm, diep 7cm, Lit. Leerdam Unica 1923-1987, M Heiremans, nummer 236.

Ik behoud het recht om opmerkingen in te korten.

Zie ook onder Spelregels en Fototips.