Doelstelling

Deze site is bedoeld als naslagwerk voor een ieder die interesse heeft in Leerdam glas en met name de Leerdam Unica. In feite is het niets anders als een moderne versie van bv. het boek Leerdam Unica van Marc Heiremans uit 1987 met als grote voordeel: een brede toegankelijkheid en de mogelijkheid om uit te groeien tot een zeer omvangrijk overzicht.

Deze site is opgezet uit liefhebberij, zonder winstoogmerk en deelname is danook kostenloos.

Deze site dient geen commercieel doel en kan ook niet gebruikt worden voor verkoop of veiling van stukken.

Medewerking

Om te groeien is de medewerking van u als verzamelaar (of als bezitter van een enkel stuk) nodig. Meld u aan door tekst- en fotomateriaal beschikbaar te stellen, zodat ik deze kan toevoegen aan de groeiende lijst. Zie hiervoor de optie Meedoen.

Privacy

Een groot voordeel van internet is de mogelijkheid om anoniem te blijven. Zo ook deze site. Het enige dat voor mij van belang is is uw email-adres. U kunt eventueel een ontraceerbaar email-adres aanmaken met bv. hotmail. Uw email-adres wordt overigens niet in de database opgenomen en nooit beschikbaar gesteld aan derden. Voor correspondentiedoeleinden is het wenselijk dat u een email-adres gebruikt dat u van plan bent voor lange tijd te behouden.

Auteursrecht

U kunt alleen eigen tekst- en beeldmateriaal vrij van auteursrecht(en) insturen. Foto's uit boeken, tijdschriften, catalogi etc. zijn, om auteursrechtelijke redenen, niet te plaatsen. Ook internetmateriaal van bv. Marktplaats, Ebay e.d. is om deze reden niet te gebruiken. In dit kader aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid.

Rechten

U kunt aan de plaatsing van uw materiaal geen rechten ontlenen. Ik beschik over een redelijke kennis van de Leerdam Unica maar kan uiteraard geen garantie geven omtrent de autenticiteit van de geplaatste stukken. Bij twijfel kan het voorkomen dat materiaal niet geplaatst wordt. In uiterste gevallen kan ik, alleen op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer, vragen naar de mening van een derde. Door mij matariaal te mailen, geeft u mij belangenloos het recht dit materiaal voor deze site te gebruiken.

Verwijderen

Helaas is het niet mogelijk om geplaatst materiaal, anders dan bij foutieve plaatsing, te verwijderen of te laten verwijderen.

Unica

Alleen als Leerdam Unica bekend staand glas wordt in de site opgenomen. Serica, Ligne Libres, Multica, MK gemerkt glas, gebruiksglas e.d. worden niet geplaatst. Het is dan ook van groot belang dat u de juiste gegevens verstrekt omtrent de ontwerper, de jaarletters, de nummering en afmetingen. Zie ook onder Meedoen.

Voor vragen en suggesties kunt u mij mailen,

Paul Spannenberg